• Introducere

  Astăzi timpul este o resursă preţioasă, motiv din care Air Moldova valorifică fiecare minut al clienţilor săi, oferind conexiuni în peste 800 destinaţii din întreaga lume. Confortul şi siguranţa vin să completeze ofertele de zbor ale companiei, astfel încât pasagerii să-şi poată planifica vacanţele şi întâlnirile de afaceri fără nici o grijă.

  Air Moldova este o echipa de profesionisti şi asociaţi, care isi unesc forţele pentru a se asigura că, învingînd distanţa şi timpul, ii aduc pe oameni împreună şi ii unesc, facandu-i liberi şi mobili, prin urmare, Air Moldova devenind un lider in industria aeriana din Moldova.

  Descriere companie:

  • Din iulie 2004 compania este membru cu drepturi depline a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA)
  • În decembrie 2008 Air Moldova a fost inclusă în registrul International Operational Safety Audit (IOSA)
  • Sistemul de calitate a companiei este ajustat în conformitate cu cerinţele JAR-OPS şi ale Administraţiei Aviaţiei Civile naţionale
  • Reţea dezvoltată de vânzări
  • 25 destinaţii pentru zboruri regulate directe
  • Conexiuni comode în toata lumea, datorită parteneriatelor cu cele mai mari companii aeriene internaţionale mari
  • Peste 503 mii pasageri transportaţi în anul 2012
  • Creştere continuă a fluxului de pasageri
  • Proiecte atractive şi oferte speciale pentru pasageri
  • Tarife competitive
  • Echipă profesionistă şi binevoitoare

  Servicii:
  transportul aerian de pasageri, transportul de mărfuri şi poştă


  Priorităţile companiei:

  • Incredere
  • Siguranta
  • Grija fata de clienti

  Obiectivele companiei:

  • Să devenim prima opţiune în selectarea transportatorului aerian de pasageri şi de marfuri
  • Sa asiguraram siguranţa şi fiabilitatea companiei aeriene în conformitate cu cerinţele şi standardele internaţionale din domeniu
  • Sa atingem indicatorii de performanţă a companiilor aeriene cu renume în ceea ce priveşte punctualitatea operării curselor aeriene şi siguranţa bagajelor.
  • Sa perfecţionam in continuu personalul companiei în scopul sporirii profesionalismului lor

  Pentru clienţii noştri tindem sa:

  • fim de partea lor
  • fim atenti la nevoile şi cerinţele lor
  • tratam individual fiecare persoana
  • fim profesionisti in tot ceea ce facem
  • mentinem cele mai inalte standarde de siguranta
 • Republica Moldova

  Republica Moldova este o ţară din Sud-Estul Europei, învecinată cu Ucraina şi România. Trecutul ei cunoaşte o istorie tristă, plină de asupriri.

  Teritoriul ei este o parte a statului românesc Moldova, creat în evul mediu.

  În urma Păcii ruso-turce din 1812, spaţiul dintre Prut şi Nistru a fost anexat Rusiei ţariste, devenind o provincie a Imperiului Rus sub numele de Basarabia.

  Republica Moldova şi-a declarat independenţa la data de 24 ianuarie 1918 în limitele guberniei Basarabiei, aşa cum a fost delimitată între 1812-1918 în cadrul Imperiului Rus, iar la 27 martie 1918 s-a unit cu România. În 1940, înaintea celui de al Doilea Rǎzboi Mondial, în contextul geopolitic creat de anexa secretă a pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost cedată Uniunii Sovietice.

  Teritoriul a redevinit parte a României între 1941-1944, iar din 1944 până în 1991 a fost republică sovietică. O dată cu destrămarea URRS, Republica Moldova a devenit stat independent la 27 august 1991. La 2 martie 1992 Republica Moldova devine membru al Natiunilor Unite.

  Amplasarea: Europa de Est, N-E de România

  Coordonate geografice: 45o28’ - 48o28’ N (350 km), 26o40’ - 30o06’ E (150 km)

  Suprafaţa: total: 33843 km2
  uscat: 33371 km2
  ape: 472 km2 (râuri principale: Dunarea, Nistru, Prut, Raut; lacuri principale: Beleu, Bâc, Dracele)

  Populaţie:

  Republica Moldova are o populaţie de 3,5 mln şi este una din cele mai dens populate ţări din Europa.

  În Republica Moldova convieţuiesc reprezentanţi ai mai multor popoare şi grupuri etnice. Structura populaţiei pe naţionalităţi se prezintă astfel: moldoveni (de origine română) – 76,2 %, ucraineni – 8,3%, ruşi – 5,9%, alte etnii (găgăuzi, bulgari, romi, evrei etc).

  O mare parte a populaţiei locuieşte în mediu rural, populaţia urbană reprezentînd 39,7%.

  Cele mai mari oraşe ale Moldovei sunt capitala sa Chişinău, municipiul Bălti, localităţile Cahul, Hânceşti, Orhei, Soroca, Ungheni, Comrat (U.T.A. Gagauzia).

  Hotare terestre: total: 1389 km
  cu state vecine: România 450 km, Ucraina 939 km

  Ieşire la mare: 200 m la extrema de Sud (Giurgiuleşti) prin delta râului Dunarea

  Puncte extreme:
  • cel mai jos punct: Râul Nistru -2 m
  • cel mai înalt punct: Dealul Bălăneşti +430 m
  • extrema de Nord: Naslavcea
  • extrema de Sud: Giurgiuleşti
  • extrema de Vest: Criva
  • extrema de Est: Palanca

  Valuta

  Moneda naţională - leul moldovenesc - a fost introdusă în circulţie la 29 noiembrie 1993.

  Banca Naţională a Moldovei a fost înfiinţată în anul 1991.

  Economie

  Republica Moldova se află în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Reformele promovate în ultimii ani au determinat crearea unei economii bisectoriale, sectorul privat contribuind cu peste 70% la formarea PIB-ului; liberalizarea preţurilor, crearea structurilor pentru funcţionarea pieţei (bănci comerciale, burse de valori, zone economice libere, etc).

  Reformele economice in Moldova sunt susţinute de organizaţiile economico-financiare internaţionale. Incepând cu anul 1992, în momentul aderării la FMI, BM şi BERD, Moldova a beneficiat de mai multe investiţii din partea structurilor financiar-bancare internaţionale şi din partea unor state ca România, SUA, Germania, Japonia, Rusia şi altele.

  Pe parcursul anului 2011 economia Republicii Moldova a fost în continuă creştere, determinată de sporirea consumului extern şi intern. Cele mai accentuate ritmuri de creştere s-au înregistrat în sectoarele: comerţul exterior, investiţii, transporturi. Se marchează o inflaţie relativ mică şi modificări neînsemnate a cursului de schimb al leului moldovenesc. Esenţial s-a majorat cîştigul salarial mediu lunar, iar şomajul- s-a micşorat.

  Produsul intern brut (PIB) a crescut moderat. PIB în trimestrul I al anului curent a însumat 16,8 mild. lei, majorîndu-se faţă de acelaşi trimestru al anului trecut cu 8,4% (în preţuri comparabile). Majorarea PIB-ului a fost condiţionată, în general, de restabilirea cererii externe la bunurile industriale fabricate în Moldova şi celei interne din contul consumului final.

  Exporturile cresc mai rapid decît importurile. În ianuarie - iunie 2011 exporturile s-au majorat cu 64,9% şi importurile - cu 41,7%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1374,9 mil. dolari SUA faţă de 1069,2 mil. dolari în ianuarie-iunie 2010.

  Sectorul industrial a înregistrat creştere. Volumul producţiei industriale în ianuarie-iunie 2011 a înregistrat o creştere de 9,1% faţă de ianuarie-iunie 2010. Creşterea a fost determinată de sporirea volumului producţiei industriei extractive cu 20,6% şi industriei prelucrătoare – cu 11,3%.

  Rezultatele sectorului agricol au fost pozitive. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în primul semestru 2011 a înregistrat o creştere de 3,9% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animale cu 4,2%.

  Volumul serviciilor de transport a înregistrat o creştere pronunţată. Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat circa 4,9 mil. tone de mărfuri în perioada ianuarie-iulie 2011 sau cu 24% mai mult faţă de volumul realizat în ianuarie-iulie 2010.

  Volumul comerţului cu amănuntul a crescut esenţial, iar al serviciilor de piaţă prestate populaţiei – moderat. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 20,6% (în preţuri comparabile) faţă de semestrul I 2010, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei s-a majorat cu doar 1,3%.

  Investiţiile în active materiale pe termen lung s-au majorat considerabil. În semestrul I 2011 volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat 4,8 mild. lei, cu o creştere de 31,8% faţă de perioada similară a anului precedent.

 • Istoria companiei

  Compania aeriană Air Moldova a fost fondată prin decretul Preşedintelui la 12 ianuarie 1993.

  Baza companiei o constituiau subdiviziunile de zbor bazate în aeroportul Chişinău, din acest motiv se poate spune că istoria companiei începe din 19 septembrie 1944, când în Chişinău au aterizat primele aeronave PO-2 şi a început activitatea primului detaşament aerian moldovenesc.

  În afară de cele 15 aeronave PO-2, care deserveau cursele locale şi gospodariile agricole, în primii ani de după război mai existau şi 2 aeronave LI-2, cu care se operau curse spre Moscova, oraşele Ucrainei şi staţiunile balneare de pe litoralul Mării Negre şi Caucaz.

  În Chişinău a fost dat în exploatare aeroportul nou, care avea capacitatea de a deservi aeronavele cu turbopropulsor. În 1965 întreprinderea a primit statutul de Direcţie a Aviaţiei Civile, iar parcul de aeronave a fost completat cu nave aeriene de tip An-10, An-12 şi An-24. Tot în acea perioadă au fost deschise curse în multe oraşe ale URSS, iar în centrele industriale mari se transportau fructe şi legume cultivate în Moldova

  La începutul anilor ’70 cursele pe distanţă erau operate de aeronave reactive.

  În 1971 – TU-134 a devenit aeronava de bază a companiei. În total parcul companiei a fost completat cu 26 aeronave de acest tip. În Chişinău a fost amplasată baza experimentală al acestui tip de aeronavă. În 1972 parcul a fost completat cu aeronave regionale de tip Yak-42, iar în 1974 – cu aeronave cargo An-26. În acest fel continua să se extindă reţeaua curselor operate, creştea volumul vânzărilor.

  Dezvoltarea de mai departe a fost legată de exploatarea aeronavelor TU-154. La mijlocul anilor ’80 Administraţia a primit 10 aeronave de acest tip. La acel moment, echipajele moldovenesşi zburau în 73 orase ale URSS, anual se transporta peste un milion de pasageri. În 1990 a fost lansată prima cursă internaţională – Chişinău-Frankfurt.

  La începutul anilor '90 a avut loc reorganizarea ramurii aeriene a Moldovei. În rezultatul reorganizării au fost formate câteva întreprinderi una dintre care a fost Compania Aeriana Air Moldova, în care au fost incluse departamentele de zbor şi de deservire a curselor.

  Începutul anilor ’90 a fost o încercare grea pentru aviaţia civilă a Moldovei. Reorganizarea aviaţiei a avut loc în condiţiile situaţiei politice grele, scăderii nivelului de trai a populatiei, întreruperii relaţiilor economice existente. De asemenea au apărut mari dificultăţi legate de livrarea combustibilului. Scăderea considerabilă a cererii pentru serviciile aeriene a dus la micşorarea indicatorilor economici a transportului aerian echivalentă cu cea a anilor 1950. La acel moment practic numai două curse erau active – Moscova şi Tel-Aviv. În pofida tuturor greutăţilor compania a supravieţuit.

  La hotarele noului mileniu situaţia s-a schimbat spre bine. Au fost lansate câteva curse europene. In 2001 compania a primit în arendă aeronavele moderne de tip Embraer 120 şi Embraer 145. În 2003 compania şi-a schimbat imaginea – prin crearea unui nou logotip şi schimbarea designului exterior al aeronavelor.

  Pe 10 mai, 2010, flota companiei a fost completată, în premieră, cu o aeronavă nouă Embraer 190Jet, livrată de la uzina Embraer. Aeronava Embraer 190 Jet, a companiei Air Moldova, este configurată pentru 114 locuri. Livrarea aeronavei face parte din strategia de dezvoltare a companiei, iar introducerea aeronavei în flota companiei va permite deschiderea de noi rute aeriene, precum şi asigurarea confortului şi siguranţei sporite a pasagerilor.

 • Despre companie

  Compania aeriana Air Moldova este lider pe piaţa autohtonă a transporturilor aeriene şi este considerată transportator naţional.

  Astăzi Air Moldova este unul din cele mai recunoscute brand-uri moldoveneşti.

  În prezent companiei Air Moldova îi revin peste 53% din fluxul aerian de pasageri, înregistrat pe piaţa moldovenească.

  Air Moldova pune un accent deosebit pe modernizarea flotei. Un eveniment remarcabil pentru companie a fost completarea flotei cu aeronave moderne de tipul Airbus A320 (în septembrie 2003, in februarie 2004 şi în martie 2009), fapt ce a dus la creşterea considerabilă a volumului transportării, atât de pasageri cât şi de mărfuri.

  Pe 10 mai, 2010, flota companiei a fost completată, în premieră, cu o aeronavă nouă Embraer 190Jet, livrată de la uzina Embraer. Aeronava Embraer 190 Jet, a companiei Air Moldova, este configurată pentru 114 de locuri. Livrarea aeronavei face parte din strategia de dezvoltare a companiei, iar introducerea aeronavei în flota companiei va permite deschiderea de noi rute aeriene, precum şi asigurarea confortului şi siguranţei sporite a pasagerilor.

  Pe plan internaţional, Air Moldova s-a poziţionat ca o companie sigură şi stabilă.

  La 13 iulie 2004, Air Moldova a devenit membru activ IATA. Condiţiile de aderare la IATA sunt supuse unor standarde, care prevăd exigenţe de rigoare, printre care: modernizarea flotei aeriene, asigurarea securităţii zborurilor, competenţa personalului şi dezvoltarea sistemului de calitate.

  În decembrie 2008 compania Air Moldova a fost inclusă în registrul International Operational Safety Audit (IOSA).

  Obţinerea certificatului IOSA reprezintă semnul calităţii pentru o companie aeriană şi o recunoaştere a acesteia de către comunitatea aviatică mondială drept un transportator sigur, care corespunde tuturor cerinţelor internaţionale de siguranţă.

  Această performanţă a permis companiei să-şi extindă dinamic cooperarea cu importantele companiile aeriene din toată lumea, respectiv, să propună pasagerilor săi zboruri în majoritatea oraşelor lumii, în care operează zboruri companiile partenere ale acordurilor inter-line. Deja în 2009 compania deţinea acorduri de colaborare inter-line cu peste 80 de companii internaţionale, printre care asemenea giganţi precum Lufthansa, Delta Airlines, United Airlines, Aeroflot, Alitalia , El Al Israel Airlines,TAP Portugal etc.

  Air Moldova a întreprins acţiuni energice pentru extinderea reţelei de vânzări a biletelor, atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. În acest scop, Air Moldova a aderat la sistemul de decontari BSP (Billing and Settlement Plan) din 20 ţări - Marea Britanie, Germania, Olanda, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Franţa, Austria, Belgia şi Luxemburg, Canada, Ucraina, Rusia şi Cipru, iar în iulie 2009 compania a aderat la sistemul de decontari ARC (Airline Reporting Corporation).

  Acest acord permite vânzarea biletelor de zbor pentru cursele Air Moldova pe teritoriul statelor la sistemul BSP a caror a aderat, precum şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Puerto Rico, Insulelor Virgine şi Samoa de Est în cadrul participării la sistemul ARC.

  Air Moldova ocupă poziţia de lider în domeniul comerţului electronic de bilete. Astfel, în mai 2006 compania a implementat biletul electronic, fiind una din primele din statele CSI, iar din iunie 2007 a fost implementată vânzarea biletelor online pe site-ul www.airmoldova.md.

  Incepînd cu 15 decembrie 2004, compania implementează programul de recompensare a pasagerilor ce zboară frecvent, numit – Air Moldova Club, iar din iulie 2011, împreună cu Victoriabank şi VISA, a lansat o noua campanie – SHOP&FLY.

  Pentru comoditatea pasagerilor, Air Moldova pune în aplicare transportările intermodale, care comasează călătoria aeriană şi cea terestră. În 2008 compania a lansat programul Air&Rail pe destinaţia Chişinău-Frankfurt, care ulterior a fost extins pe destinaţiile Chişinau-Moscova şi Chişinau-Londra.

  Strategia de dezvoltare a companiei Air Moldova conţine modernizarea flotei, extinderea gamei de servicii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, în scopul majorării fluxului de pasageri. Un salt în această direcţie s-a înregistrat dupa ce flota companiei a fost completată cu noua aeronavă de tip Embraer 190jet.

  O altă prioritate în activitatea companiei o constituie asigurarea siguranţei zborurilor, în conformitate cu cerinţele europene din domeniu.

  În scopul majorării fluxului de pasageri, compania va continua să întreprindă acţiuni de atragere a unei categorii noi de pasageri, care anterior nu existau pe piaţa transporturilor aeriene din Moldova - şi anume cei de tranzit.

 • Aeroportul de bază

  Aeroportul de bază a companiei este Aeroportul Internaţional Chisinau, de unde Air Moldova operează zboruri regulate spre 17 destinaţii: Frankfurt, Viena, Istanbul, Lisabona, Madrid, Londra/Gatwick, Atena, Larnaca, Roma/Fiumicino, Milano/Malpensa, Verona, Paris/Charles de Gaulle, Moscova/Domodedovo, Sankt-Petersburg/Pulkovo2, Bucuresti/Otopeni, Kiev şi Munchen. Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business.

  Aeroportul Chişinău îşi are locaţia strategica în centrul Republicii Moldova, la intersecţia căilor comerciale asiatice şi europene.

  În prezent, Aeroportul Internaţional Chişinău este considerat drept cel mai mare şi important aeroport din Republica Moldova. Terminalul, construit în anul 1970 şi renovat în 2000, are o capacitate de procesare de 1,2 mln pasageri per an şi 425 de pasageri per ora (conform datelor din anul 2007).

  Aeroportul este dotat cu o pistă de aterizare/decolare (cu lungimea de 3590 m, lăţimea de 45 m, desemnată cu codul – 4 C), aceasta fiind operabilă 24 de ore.

  Aeroportul Internaţional Chişinău este membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (regiunea Europei), al Asociaţiei „Aeroport” a Aviaţiei Civile a ţărilor CSI, precum şi ALFA ACI (L’association des Aeroports de Langue Francaise Associes a l’Aeroports Council International).

  Datorită amplasării sale potrivite şi reţelelor excelente de transporturi, Aeroportul este un punct de start ideal pentru călătoriile turistice şi cele de afaceri.

  Cartea de vizită a Aeroportului Internaţional Chişinău:

  • Aeroportul Internaţional Chişinău (lATA: KIV, ICAO: LUKK) - cel mai mare şi important aeroport din Moldova.
  • Prestează un complex de servicii - de deservire a aeronavelor, pasagerilor, în domeniul transportării cargo şi a postei
  • Prima decolare – 1944
  • Locaţia -13 km la sud de Chişinău
  • Suprafaţa - 480 ha
  • 122m deasupra nivelului mării, într-o zona uşor -industrializată/semi-rurală
  • Terminalul – construit în 1970 şi renovat în 2000
  • Capacitatea de procesare - 1.2 mln pasageri pe an
  • Orarul de activitate - 24/7
  • Pista de aterizare/decolare 08-26: lungimea de 3590 m şi lăţimea de 45 m
  • Rezistenţa pistei de aterizare/decolare - PCN 59/R/B/X/T
  • Sistem de rulare – sisteme de rulare A1, A2, B1, B2, C1, C2, D si E.
  • Categoria – 4C
  • Servicii de protecţie de urgenţă – 6
  • Parcări pentru aeronave – 33
 • Flota companiei

  Compania dispune de avioane moderne de tipul Airbus А321, Airbus А320, Airbus А319 si Embraer 190.

  În anul 2010 Compania de Stat “Air Moldova” a demarat un proces intensiv de modernizare a flotei, reuşind performanţa de a achiziţiona o nouă aeronavă de tip Embraer 190JET. Avionul a aterizat pe aeroportul de bază al companiei direct de la uzina producătoare.

  Deoarece compania Air Moldova acordă o atenţie deosebită securităţii zborurilor, toate avioanele sunt supuse unui control şi unei deserviri tehnice riguroase şi permanente.

  Avioanele Air Moldova sunt supuse deservirii tehnice în corespundere cu cerinţele moderne la Eads Sogerma Services (Franţa), Penauille Poly Service (Franţa).  A321


  Numărul de aeronave1
  Capacitate locuri220
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m34,1
  Lungimea,m44,51
  Înălţimea, m11,76
  Suprafaţa aripei, m2122,6
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m31,43
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,13
  Greutatea maximă de decolare, kg89000
  Distanţa de decolare, m2180
  Distanţa de aterizare, m2300
  Nivelul de zgomot la decolare, db98,3
  Viteza maxima de croazier, km/h840
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km5950

  A320


  Numărul de aeronave2
  Capacitate locuri180
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m34.09
  Lungimea,m37,57
  Înălţimea, m11,79
  Suprafaţa aripei, m2122,6
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m27,50
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,22
  Greutatea maximă de decolare, kg73500
  Distanţa de decolare, m1960 - 2250
  Distanţa de aterizare, m1490
  Nivelul de zgomot la decolare, db86,5 - 88
  Viteza maxima de croazier, km/h903
  Înălţimea zborului, m11890
  Distanţa de zbor, km4840 - 5675

  A319


  Numărul de aeronave1
  Capacitate locuri138
  Clasa “Bussines”nu
  Anvergura aripei, m34,10
  Lungimea,m33,84
  Înălţimea, m11,76
  Suprafaţa aripei, m2122,60
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m19,80
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,13
  Greutatea maximă de decolare, kg75000
  Distanţa de decolare, m1520
  Distanţa de aterizare, m1450
  Nivelul de zgomot la decolare, db86,5 - 88
  Viteza maxima de croazier, km/h890
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km6800

  Embraer 190

  Numarul de aeronave2
  Capacitate locuri114
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m28.70
  Lungimea, m36.20
  Înălţimea, m10.60
  Suprafaţa aripei, m292,53
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m25.91
  Latimea cabinei pentru pasageri, m2.74
  Înălţimea cabinei pentru pasageri, m2.00
  Greutatea maximă de decolare, kg50300
  Distanţa de decolare, m1890
  Distanţa de aterizare, m1260
  Nivelul de zgomot la decolare, db92,5
  Viteza maximă de croazier, km/h890
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km4200
 • Harta zborurilor

  La momentul actual, lista de curse operate de "Air Moldova" include 25 destinaţii directe - Antalya, Atena, Barcelona, Bodrum, Bologna, Bucureşti, Dublin, Frankfurt, Heraklion, Istanbul, Kiev, Larnaca, Lisabona, Londra, Milano, Moscova, Nijnevartovsk, Paris, Roma, Sankt-Petersburg, Soci, Surgut, Torino, Veneţia şi Verona. Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business.

 • Parteneri

  Compania Air Moldova îşi dezvoltă activ relaţiile de parteneriat pe plan internaţional cu alte companii din domeniu, ceea ce îi permite să ofere clienţilor săi servicii din ce în ce mai bune şi să acopere o reţea geografică de curse tot mai extinsă. Clienţii noştri pot procura bilete ce includ transportul comun spre orice destinaţii ale companiilor partenere.

  Datorită acestui parteneriat internaţional, pasagerii pot apela la agenţiile de vânzări ale companiei Air Moldova sau la oricare agenţie autorizată, pentru a procura un bilet la cursele regulate ale Air Moldova spre Frankfurt, Istanbul, Moscova sau spre alt oraş, iar de acolo – la cursele regulate ale transportatorului partener – pâna în New-York, Chicago, Hong Kong sau oricare altă destinaţie solicitată, beneficiind în acelaşi timp de conexiuni avantajoase şi preţuri accesibile. Pasagerul este scutit de necesitatea de a contacta transportatorii străini.

  Acorduri bilaterale (Interline agreement)

  Acordurile bilaterale permit unei companii să primească pentru transport la cursele sale pasagerii ce deţin biletele companiilor aeriene partenere. Cu biletul achiziţionat în agenţiile de vânzări ale Air Moldova, pasagerul poate călători cu toate cursele partenerilor noştri şi vice-versa. În plus, atunci când pasagerul se află peste hotare, el poate cumpăra bilete la cursele Air Moldova, apelînd la orice casă a transportatorului aerian partener.

  În prezent, Air Moldova are acorduri bilaterale cu 80 de companii aeriene în toată lumea.

  Acorduri speciale prorate (tip SPA)

  Acordurile speciale prorate (acorduri tip SPA) oferă pasagerilor oportunitatea unică de a călători prin intermediul curselor de conexiune ale Air Moldova şi ale partenerilor săi spre circa 300 de oraşe ale lumii, la cele mai atractive tarife.

  Acum, Air Moldova oferă acest serviciu în parteneriat cu 23 de companii partenere, spre sute de destinaţii.

  Acorduri de exploatare comuna a curselor (colaborare tip code-share)

  Acordurile de exploatare comună a curselor ne permit să oferim pasagerilor noştri noi rute, dar şi un orar convenabil pentru cele existente deja. Esenţa acestor acorduri este de a rezerva un set de locuri pentru pasagerii noştri pentru cursele altor transportatori aerieni, dar la preţurile stabilite de Air Moldova. În orar, aceste curse figurează cu numerele şi codurile ambelor companii transportatoare.

 • Structura vânzărilor

  Compania Air Moldova dispune de o reţea largă de agenţi de vânzare a biletelor, atât pe teritoriul Moldovei cât şi peste hotare. Pe teritoriul Moldovei, biletele la cursele Air Moldova sunt vândute prin intermediul caselor de vânzări proprii, prin intermediul agenţilor de vânzări IATA, a agenţilor cu care au fost semnate contracte directe de colaborare, precum şi prin intermediul paginii web a companiei www.airmoldova.md.

  Pe parcursul ultimilor ani, datorită implementării standardelor înalte de calitate şi a tehnologiilor informaţionale, Air Moldova şi-a extins esenţial reţeaua de vânzări în toată lumea.

  În prezent "Air Moldova" participă la planul de regularizare şi plată BSP (Billing and Settlement Plan) din 20 ţări - Marea Britanie, Germania, Olanda, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Franţa, Austria, Belgia şi Luxemburg, Canada, Ucraina, Rusia şi Cipru. În 2009 "Air Moldova" a aderat la sistemul de decontări ARC (Airline Reporting Corporation), care permite vînzarea biletelor la cursele "Air Moldova" pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Puerto Rico, Insulelor Virgine şi Samoa de Est. De asemenea, peste hotare Air Moldova efectuează vânzări prin intermediul reprezentanţelor proprii.

  În Rusia şi CSI Air Moldova oferă serviciile sale prin TCH (Transport Clearing House). • Serviciile prestate

  Transportarea pasagerilor

  Air Moldova operează zboruri directe spre 25 destinaţii, oferind pasagerilor două clase de deservire.

  La bordul navelor aeriene ale companiei Air Moldova pasagerii pot fi deserviţi în clasa Business şi Econom.

  Indiferent de clasa pentru care optează, în timpul zborului pasagerii Air Moldova vor beneficia de deservire la cel mai înalt nivel.

  Pasagerii care zboara în clasa Econom, beneficiază de hrană, vinuri şi băuturi nealcoolice. Meniul variază în funcţie de timpul de decolare şi durata zborului.

  Pentru pasagerii care procură bilete în clasa Business sunt rezervate fotolii în sector separat, iar fotoliile centrale sunt lăsate libere, fapt ce oferă spaţiu suplimentar, pe care pasagerul îl poate utiliza la propria discreţie.

  Charter

  Cursele charter sunt zboruri închiriate de un anumit operator de turism sau de o anumită companie în diverse scopuri.

  Exista curse charter ad-hoc, folosite pentru evenimente speciale, şi curse charter de sezon sau pe toata durata anului pentru transportul turistilor spre destinaţiile de vacanţă.

  Pentru curse charter pot fi închiriate aeronave de tipul Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319 sau Embraer 190.

  În timpul zborurilor charter pasagerii beneficiază de standarde de deservire similare zborurilor regulate, fiind aplicate regulile de comportament la bordul aeronavei, stabilite de către companie.

  Pentru cursele charter nu se comercializează bilete individuale, ci se închiriază întreaga aeronavă.

  Transport cargo şi poştă

  Transportările cargo este una din direcţiile principale de activitate a companiei Air Moldova.

  Datorită colaborării cu multiple companii aeriene, printre care American Airlines, Delta Airlines, Singapore Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo AG Airlines s.a. - Air Moldova are posibilitatea transportării cargo practic în orice oraş al lumii.

  Aeronavele companiei Airbus A320, concomitent cu transportarea pasagerilor, au capacitatea de a incarca până la 7t de marfă, în dependenţă de tipul aeronavei.

  Personalul companiei, calificat în domeniul transportărilor cargo, asigură transportarea încărcăturilor în conformitate cu standardele şi regulile internaţionale.

  Despre calitatea serviciilor oferite ne vorbeşte faptul, că aşa companii internaţionale specializate in livrarea rapidă a încărcăturilor/poştei ca: DHL, FEDEX, TNT, UPS pe larg utilizează serviciile Air Moldova.

  Conexiuni cu toată lumea

  Graţie dezvoltării dinamice a parteneriatului cu companiile aeriene internaţionale, prin semnarea acordurilor de colaborare, Air Moldova poate oferi pasagerilor săi conexiuni comode cu majoritatea aeroporturilor din lume.

  Pasagerii Air Moldova au posibilitatea să procure un bilet unic în orice direcţie, care va include transportarea comună a mai multor operatori aerienei.

 • Oferte speciale

  Air Moldova acordă o atenţie deosebită solicitarilor şi necesităţilor pasagerilor săi, asigurînd standarde înalte de deservire.

  Din intenţia de a oferi clienţilor săi mai multă libertate şi mobilitate, compania lansează noi produse şi servicii.

  Programul Air&Rail

  Compania Air Moldova, în parteneriat cu Căile ferate federale ale Germaniei Deutsche Bahn, a implementat programul de transportări intermodale Air&Rail.

  Indiferent de scopul călătoriei în Germania – în interese de business, deplasare de serviciu sau în scopuri turistice, cu programul Air&Rail pasagerii au posibilitatea să ajungă rapid şi confortabil în orice oraş.

  În cadrul programului Air&Rail, compania Air Moldova oferă clienţilor săi, care achiţiţionează bilete de zbor cu destinaţia Frankfurt, posibilitatea de a beneficia de o călătorie gratuită pe teritoriul Germaniei cu transportul feroviar, în baza biletului de zbor.

  Costul călătoriei cu transportul feroviar în oricare din cele cca 6000 puncte de destinaţie din Germania va fi inclus în cel al biletelor de zbor al Air Moldova pe ruta Chişinău-Frankfurt, Frankfurt-Chişinău, procurate în cadrul programului Air&Rail. Pentru transportarea feroviară trebuie să fie perfectat un cupon separat pentru fiecare direcţie.

  Pentru direcţia Chişinău – Frankfurt (Germania), cuponul pentru transportarea feroviară poate fi folosit în ziua de sosire şi în ziua următoare.

  Pentru direcţia Frankfurt – Chişinău (Moldova), cuponul poate fi folosit în ziua de plecare din Frankfurt şi ziua anterioară a zilei de zbor.

  Biletele de călătorie în baza programului Air&Rail pot fi procurate atât în agenţiile autorizate, cât şi online pe pagina web a companiei “Air Moldova” www.airmoldova.md.

  Programul Boarding Pass Air Moldova

  Programul Boarding Pass Air Moldova prevede oferirea pasagerilor săi a unei reduceri de 20% pentru cazare în hotelurile din Chişinău în schimbul cuponului de îmbarcare.

  Pentru a beneficia de acest program, pasagerii care procură bilet la cursele Air Moldova spre Chişinău urmează să păstreze cuponul de îmbarcare (Boarding Pass), eliberat la momentul înregistrării în aeroportul de decolare.

  La prezentarea cuponului de îmbarcare (Boarding Pass) Air Moldova la oricare din hotelele partenere, pasagerul obţine o reducere de 20% pentru cazare.

  Programul Boarding Pass Air Moldova a fost creat în scopul recompensării loialităţii pasagerilor noştri, precum şi în scopul extinderii spectrului de servicii prestate.

  Iniţial, la acest program s-au alăturat 15 hoteluri din Moldova din toate categoriile de preţ.

  Lista deplină cu indicarea hotelurilor-partenere este publicată pe pagina web a companiei www.airmoldova.md .

  Tarife speciale de tranzit

  Compania Air Moldova propune bilete de avion din:

  • Moscova în Italia, Grecia, Turcia, Cipru, Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Spania şi Romania la cele mai atractive preţuri
  • Soci in Germania
  • Kiev in Portugalia.

  Aceasta a devenit posibil graţie implementării tarifelor de tranzit la cursele Air Moldova pe destinaţiile Moscova - Atena, Moscova - Larnaca, Moscova - Istanbul, Moscova - Roma, Moscova - Milano, Moscova –Verona, Moscova – Bologna, Moscova – Veneţia, Moscova - Lisabona, Moscova - Madrid, Moscova – Londra Moscova – Bucuresti, Soci – Frankfurt şi Kiev – Lisabona.

  In plus, pasagerii pot aprecia comoditatea Aeroportului Internaţional Chişinău ca punct de tranzit: timpul minim de conexiune de la o cursa la alta este de 35 min.

  Pentru pasagerii curselor de tranzit, pe destinaţiile care necesită o perioadă mai mare de aşteptare a conexiunii, compania oferă cazare în hotel sau un tur vinicol în subsolurile întreprinderilor vinicole.

  Rezervarea hotelului online

  Compania Air Moldova oferă posibilitatea de a rezerva hotel online pe pagina web a companiei www.airmoldova.md.

  Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a alege din cele peste 230 000 hoteluri incluse în baza de date Hotel Rezervări Sercice din întreaga lume, în toate categoriile de preţ.

  Sistemul oferă servicii gratuite de rezervare directă la preţuri speciale, cu posibilitatea confirmării imediate, rezervarea hotelului în ziua cazării, un sistem flexibil de anulări sau modificări, precum şi tarife speciale la peste 4000 hoteluri.

  Tarifele vizualizate pe site în timpul rezervării online ramân neschimbate.

  Procedeul de rezervare a hotelului online este sigur, deoarece nu este necesară plata în avans. Clienţii plătesc întotdeauna la sosirea în hotel.

  Rezervaţi online, achitaţi în numerar

  În cadrul programului „Rezervaţi online, achitaţi în numerar”

  Air Moldova oferă posibilitatea rezervării biletului online pe pagina web a companiei şi în cazul în care pasagerul nu dispune de card bancar, poate achita în numerar în oficiile poştale sau filialele băncilor comerciale cu care colaborează.

  Pentru aceasta, pasagerul trebuie să urmeze paşii de rezervare online a biletului de zbor pe adresa www.airmoldova.md şi să selecteze opţiunea de achitare prin intermediul facturii.

  Factura de plată va fi expediată pe adresa de e-mail indicată la momentul înregistrării.

  După achitarea facturii solicitantul va primi un alt mesaj care conţine informaţia amplă despre biletul procurat cu indicarea numarului zborului, orei plecării, numărului biletului electronic, preţului şi tipului achitării.

  Salon Business gratuit pentru pasagerii business class

  Compania aeriană Air Moldova continuă sa implementeze noi standarde de deservire a pasagerilor, oferind un nou serviciu pasagerilor din categoria business – accesul gratuit la salon business din toate aeroporturile din care compania operează zboruri.

  Graţie semnării unui şir de acorduri de colaborare cu autorităţile aeroporturare sau companiile aeriene internaţionale, pasagerii Air Moldova, care zboară spre Chişinău în clasa business, beneficiază gratuit de serviciile saloanelor Business din toate aeroporturile de destinaţie a companiei.

  În Saloanele Business pasagerii pot aştepta îmbarcarea la cursa cu confort maxim, beneficiind de legatură telefonică, fax, internet etc.

  Pentru a beneficia de serviciile salonului business, în dependenţă de aeroportul de plecare, pasagerul trebuie să prezinte tichetul de îmbarcare la cursa Air Moldova sau i se acordă un vaucher pentru acces în salon business.

 • SHOP&FLY

  Programul SHOP&FLY a fost special elaborat pentru recompensarea celor mai fideli pasageri prin intermediul bonusurilor oferite din partea Air Moldova şi Victoriabank şi serviciilor/produselor parvenite din partea partenerilor programului. Programul SHOP&FLY se bazează pe acumularea milelor-bonus din viitoarele zboruri efectuate cu rutele Air Moldova şi/sau acumularea milelor-bonus din partea Victoriabank la achitarea cu cardul SHOP&FLY.

  Programul SHOP&FLY a fost elaborat în aşa mod încît să fie posibilitatea premierii tuturor pasagerilor companiei Air Moldova, atît a persoanelor fizice, cît şi juridice. În cazul persoanelor juridice, toate milele-bonusuri acumulate de colaboratori sunt incluse în contul corporativ.


  Cardul SHOP&FLY

  Pentru a deveni membru al programului SHOP&FLY, este necesar de a obţine cardul VISA electron sau VISA classic oferit de către Victoriabank în cardul parteneriatului cu compania aeriană Air Moldova.

  ELECTRON CLASSIC

  Datorită faptului că cardurile date sunt carduri bancare perfect valabile, emiterea lor se efectuiază doar către deţinătorului cardului în orice filială/sucursală Victoriabank sau în oficiile proprii de vânzări Air Moldova conform regulilor special elaborate.

  La deschiderea cardului VISA ELECTRON se oferă:

  • 100 MILE-BONUS de "bun venit" din partea Air Moldova odată cu deschiderea cardului;
  • 100 MILE-BONUS de "bun venit" din partea Victoriabank;
  • 50 MILE-BONUS pentru "loialitate" la re-emiterea Cardului din partea Victoriabank

  La deschiderea cardului VISA CLASSIC se oferă:

  • 500 MILE-BONUS de "bun venit" din partea Air Moldova odată cu deschiderea cardului;
  • 500 MILE-BONUS de "bun venit" din partea Victoriabank;
  • 250 MILE-BONUS pentru "loialitate" la re-emiterea Cardului din partea Victoriabank;


  Acumularea Milelor-bonus

  După înscrierea în program, se colecteaza mile-bonus de fiecare dată cînd se înregistreaza la rutele Air Moldova şi/sau se achita servicii/produse cu cardul SHOP&FLY.

  De asemenea pot fi obţinute mile-bonus şi de la partenerii programului SHOP&FLY (cei, ce oferă mile-bonusuri) conform ofertei lor.

  Pentru obtinerea automata a milelor-bonus in cont,Membrul trebuie sa mentioneze ID-ul personal din buletinul de identitate de fiecare data cind rezervează biletul de calatorie.

  Numărul milelor-bonus acumulate va depinde de distanţa efectiv parcursă şi clasa de deservire în cazul obţinerii lor de la Air Moldova. Membrii activi au posibilitate de a verifica on-line contul personal.

  Excepţie

  Milele-bonus nu sunt acordate pentru:

  • Rutele charter
  • Tarifele de grup
  • Tarifele speciale promoţionale sau cu reduceri (ID, IP, AD, GE, UD, DG, etc.)
  • pentru bilete gratuite, sau pentru servicii premiale, pe care Membrul le primeşte în cadrul programuli dat sau orice alt program de loialitate (FFP).


  Cheltuirea Milelor-bonus

  Milele-bonus acumulate din partea Air Moldova, Victoriabank şi partenerilor programului (cei ce oferă) pot fi folosite pentru achitarea serviciilor Air Moldova cât şi pentru achitarea serviciilor/produselor special oferite de partenerii programului SHOP&FLY de către partenerii acestui program.

  Partenerii programului SHOP&FLY sunt specificaţi în lista partenerilor şi pof fi uşor de găsit conform datelor de contact indicate, sediile cărora fiind evidenţiate cu semnul următor:

  Cu milele-bonus acumulate se pot procura următoarele tipuri de bilete Air Moldova:

  • Un bilet într-o direcţie
  • Un bilet tur-retur obişnuit
  • Un bilet în care punctul de sosire şi punctul de plecare se află in diferite aeroporturi (de exemplu: Chişinău-Paris/Milan-Chisinau), valabil numai pentru rutele operate de compania Air Moldova

  De asemenea din contul de mile-bonus se poate schimba clasa de deservire a biletului din ECONOM în BUSINESS.

 • Air Moldova Club

  Air Moldova Club – programul de premiere a loialităţii pasagerilor

  Programul Air Moldova Club este modalitatea companiei de a mulţumi pasagerii pentru loialitatea faţă de Air Moldova.

  Programul Air Moldova Club a fost special elaborat pentru recompensarea celor mai fideli pasageri cu ajutorul unor beneficii şi premii.

  Programul Air Moldova Club se bazează pe acumularea milelor din viitoarele zboruri efectuate cu rutele Air Moldova (numite Credit Mile).

  Programul Air Moldova Club a fost elaborat în aşa mod încît să avem posibilitatea premierii tuturor pasagerilor companiei Air Moldova, atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice.

  Participarea în program

  Înscrierea în programul Air Moldova Club este gratuită. Membru al programului poate deveni orice persoana fizică care a împlinit 12 ani şi orice persoană juridică.

  Orice pasager,care doreste sa devina Membru al programului AIR MOLDOVA CLUB trebuie sa completeze formularul de inscriere care poate fi gasit pe site-ul oficial www.airmoldova.md sau sa expedieze la adresa de email ffp@airmoldova.md copia dupa pasaportul strain si un numar de contact.

  După înregistrarea în program, compania Air Moldova oferă Membrului un cadou de bun venit – 300 Credit Mile.

  După ce Centrul de Deservire al programului Air Moldova Club va prelucra formularul de înscriere în program, participantul va primi numărul individual de card şi pe numele lui va fi deschis un cont personal. La adresa electronică, indicată în formularul de înscriere va fi transmis PIN-ul şi numărul cardului, care trebuie menţionat fiecare dată când participantul procură un bilet. După ce participantul acumulează 4000 de mile pe сontul său personal, lui i se emite cardul din plastic şi i se va transmite împreună cu pachetul de documente Air Moldova Club în care vor fi incluse Termenii şi Condiţiile programului.

  După acumularea a 4000 credit mile şi după primirea cardului din plastic, pasagerului i se oferă posibilitatea de a include în contul său toate zborurile efectuate cu Air Moldova în 12 luni pînă la înscrierea în program. Pentru aceasta, trebuie să comunice toată informaţia despre aceste zboruri, prin email: ffp@airmoldova.md sau prin telefon: +373 22 57 65 30.

  Acumularea Credit Milelor

  După înscrierea în program, pasagerul va colecta Credit Mile de fiecare dată cînd se va înregistra la rutele Air Moldova.

  Pentru obţinerea automată a Credit Milelor în cont, Membrul trebuie să menţioneze numărul contului său de fiecare dată cînd rezervează biletul de călătorie, şi să prezinte cardul de Membru cînd se înregistrează la rutele Air Moldova (check-in).

  Numărul Credit Milelor acumulate va depinde de distanţa efectiv parcursă şi clasa de deservire .

  Membrii activi pot solicita soldul contului personal printr-un mesaj la ffp@airmoldova.md.

  Pentru a primi orice informaţie suplimentară apelaţi la tel. + 373 22 576530 Centrul de Deservire Air Moldova Club.

  Numărul total de Credit Milele determină momentul atingerii următorului nivel al programului Air Moldova Club: Prestige sau Exclusive.

  Dacă în timp de 12 luni calendaristice în contul Membrului Air Moldova Club nu s-au produs schimbări, contul va fi automat înlăturat din sistem, iar Credit Milele acumulate vor fi anulate.

  Excepţie

  Credit Milele nu sunt acordate pentru:

  • Rutele charter
  • Tarifele de grup
  • Tarifele speciale promoţionale sau cu reduceri (ID, IP, AD, GE, UD, DG, etc.) pentru bilete gratuite, sau pentru servicii premiale, pe care Membrul le primeşte în programul de bonusuri (FFP).

  Premii Air Moldova Club

  În calitate de premii, programul Air Moldova Club oferă bilete premiu şi posibilitatea promovării din clasa Economy în clasa Business (călătoria în clasa Business după preţul Economy).

  Premiile Air Moldova Club sînt valabile atît pentru Membrii persoane fizice, cît şi pentru Membrii Corporativi.

  Biletul premiu Air Moldova Club este definit ca:

  • Un bilet într-o direcţie
  • Un bilet tur-retur obişnuit
  • Un bilet în care punctul de sosire şi punctul de plecare se află in diferite aeroporturi (de exemplu: Chişinău-Paris / Viena-Chişinău), valabil numai pentru rutele operate de compania Air Moldova.

  Când Membrul a acumulat numărul de Credit Mile suficient pentru a obţine un premiu, el trebuie să îndeplinească formularul corespunzător al cererii, menţionînd numele beneficiarului.

  Contul membrului este debitat cu numărul de Credit Mile corespunzător premiului solicitat. Formularul îndeplinit al cererii pentru primirea premiului trebuie să fie transmis Centrului de Deservire al programului, sau la oricare altă agenţie Air Moldova, care la rîndul lor vor transmite aceste formulare Centrului de Deservire al Air Moldova Club.

  Credit Milele acumulate sunt valabile timp de 24 luni calendaristice, în ceea ce priveşte primirea biletelor cu reducere la tarif 100% şi promovării din clasa Economy în clasa Business (upgrade).

  Membrul Air Moldova Club (sau beneficiarul biletului-premiu) va fi responsabil pentru achitarea taxelor de aeroport, taxelor de securitate şi asigurare, şi/sau alte taxe ce nu sunt incluse în bilet.

 • Statistici de bază


  FACTORI CHEIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Venit în pasageri-kilometri
  mii pas-km
  549 938 532 275 585 786 650 069 661 773 696 043
  Disponibile locuri-kilometri
  mii loc-km
  987 870 931 291 927 845 896 941 889 162 933 282
  Factorul de încarcare pasageri 56% 57% 62% 70% 71% 76%
  Cargo tone-kilometri
  mii tonă-km
  58 277 56 332 61 967 59 993 61 132 62 126
 • Foto/Video
 • Contacte

  Oficiul central

  Adresa juridică a companiei: IS CA “Air Moldova”, bd. Dacia 80/2, Aeroport, MD 2026, Chişinău, Moldova

  Anticamera:
  tel: +373 22 52 55 02
  fax: +373 22 52 60 09
  e-mail: info@airmoldova.md

  Vânzări bilete:

  Negruzzi 10
  telefon: + 373 22 830 830
  e-mail: agency@airmoldova.md, helpdesk@airmoldova.md
  adresa: bd. Negruzzi 10, MD-2001, Chişinău, Moldova
  zilnic de la 8:00 până la 20:00

  Aeroport
  telefon: + 373 22 830 830
  e-mail: cassa1@airmoldova.md
  adresa: Aeroportul Internaţional "Chişinău", MD-2026, Chişinău, Moldova
  zilnic de la 4:00 până la 20:00

  Propuneri şi reclamaţii:

  tel: +373 22 52 51 02
  e-mail: wecare@airmoldova.md

  Bagaj deteriorat/pierdut:

  tel: +373 22 52 51 02
  e-mail: lostbaggage@airmoldova.md

  Centrul De Deservire Air Moldova Club:

  adresa: Bd. Negruzzi 10,
  MD-2001, Chişinău, Moldova
  tel.: + 373 22 57 65 30
  mobil: + 373 68 20 45 05
  e-mail: ffp@airmoldova.md

  Departamentul Deservirii la Sol

  tel./fax: +373 22 52 51 62
  e-mail: ogd@airmoldova.md

  Departamentul Marketing

  tel.: +373 22 52 63 37
  fax: +373 22 52 44 51
  e-mail: marketing@airmoldova.md