• Introducere

  Astăzi timpul este o resursă preţioasă pentru fiecare dintre noi, motiv pentru care compania Air Moldova valorifică fiecare minut al clienţilor săi, oferind conexiuni în peste 800 destinaţii din întreaga lume. Confortul şi siguranţa zborurilor vin să completeze ofertele de călătorie ale companiei, astfel încât pasagerii să-şi poată planifica vacanţele şi întâlnirile de afaceri fără nici o grijă.

  Air Moldova reprezintă o echipă de profesioniști care își unesc forţele pentru a se asigura că, învingînd distanţa şi timpul, îi aduc pe oameni împreună, făcându-i liberi şi mobili. Prin urmare, Air Moldova își păstrează statutul de lider național în industria aeriană din Republica Moldova.

  Descriere companie:

  • Din iulie 2004 compania este membru cu drepturi depline a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA);
  • Din decembrie 2008 Air Moldova a fost inclusă în registrul Internațional Operațional Safety Audit (IOSA);
  • Sistemul de calitate al companiei este ajustat în conformitate cu cerinţele JAR-OPS şi ale Administraţiei Aviaţiei Civile naţionale;
  • Reţea dezvoltată de vânzări;
  • 20 destinaţii pentru zboruri regulate directe;
  • Conexiuni comode în toată lumea, datorită parteneriatelor cu cele mai mari companii aeriene internaţionale;
  • 1 040 000 pasageri transportați pe parcursul anului 2015;
  • Creştere continuă a fluxului de pasageri;
  • Tarife competitive;
  • Proiecte atractive şi oferte speciale pentru pasageri;
  • City Tour-uri în cele mai mari orașe europene;
  • Oferte corporative avantajoase pentru entitățile juridice;
  • Echipă profesionistă şi binevoitoare.

  Servicii prestate:

  • transport aerian de pasageri;
  • transport de mărfuri;
  • transport de poștă;
  • turism;

  Priorităţile companiei:

  • Servicii de calitate
  • Siguranță
  • Grijă și confort pentru pasageri

  Obiectivele companiei:

  • Să fim în continuare prima opţiune în selectarea transportatorului aerian de pasageri şi de mărfuri;
  • Să asigurăm siguranţa şi fiabilitatea companiei aeriene în conformitate cu cerinţele şi standardele internaţionale din domeniu;
  • Să atingem indicatorii de performanţă a companiilor aeriene cu renume în ceea ce priveşte punctualitatea operării curselor aeriene şi siguranţa bagajelor;
  • Să perfecţionăm în continuu personalul companiei în scopul sporirii profesionalismului lor.

  Pentru clienţii noştri tindem:

  • să fim alături de ei;
  • să fim atenți la nevoile şi cerinţele lor;
  • să fim profesioniști în tot ceea ce facem;
  • să tratăm individual fiecare pasager;
  • să menținem cele mai înalte standarde de siguranță;
  • să asigurăm servicii de calitate superioară.
 • Republica Moldova

  Parte integrantă a Europei, Moldova are o bogată istorie. Fiind situată în zona de contact a diferitelor curente culturale şi istorice – carpato-balcanic, central-european şi euroasiatic – pe parcursul a mai multe milenii a îmbinat armonios diversele tradiţii culturale ale populaţiilor protoindoeuropene, precum şi ale celor mai arhaice ramuri ale indoeuropenilor, inclusiv ale tracilor, slavilor, celţilor, goţilor, hunilor. Pe parcurs, acestea au căpătat trăsături specifice şi irepetabile.

  Pe teritoriul Republicii Moldova există deosebit de multe monumente istorico-arheologice (circa opt mii), ale căror valoare cultural-istorică se înscrie în contextul valorilor general umane europene.

  Teritoriul Moldovei a fost populat din timpuri străvechi. Numeroase vestigii arheologice confirmă faptul că oamenii populează aceste locuri încă din epoca paleoliticului inferior (circa 500 mii de ani de ani în urmă).

  La limita mileniului V-IV î. Hr., în epoca eneolitică, se constituie una dintre cele mai remarcabile culturi, şi anume Cucuteni-Tripolie, cu performanţe incomparabile în domeniul artei din acele timpuri.

  Existenţa civilizaţiei geto-dacice se datează cu sec. VI-I î. Hr., aceasta fiind răspîndită în toate zonele Moldovei. Începînd cu anul 105 î. Hr., în urma victoriilor împăratului Traian asupra Daciei, populaţia acesteia a fost romanizată, ea preluînd de la învingători limba şi cultura Imperiului Roman.

  După evacuarea legiunilor romane din aceste ţinuturi (anul 271, în perioada împăratului Aurelian), începe epoca “popoarelor migratoare” (goţii, hunii, avarii, slavii), care se încheie cu constituirea în 1359 a statului feudal moldovenesc, al cărui întemeietor este considerat Bogdan I.

  În 1812, ca rezultat al Tratatului de pace ruso-turc de la Bucureşti, partea de est a Moldovei, situată între rîurile Prut şi Nistru, cu numele Basarabia, a fost anexată la Imperiul Rus, fiind gubernie rusească pînă în anul 1918.

  În 1918, organul suprem al puterii de stat din Basarabia, Sfatul Ţării, ia decizia unirii ţinutului cu România, stare ce durează pînă în anul 1940, cînd, ca rezultat al pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, este anexat de către Uniunea Sovietică. Ca unitate teritorială în componenţa URSS, a funcţionat pînă în ultimul deceniu al secolului XX.

  La 27 august 1991, Republica Moldova devine stat independent şi suveran.

  Amplasarea: Europa de Est. Se învecinează cu România la Vest și cu Ucraina la nord, est și sud

  Coordonate geografice: 45°28’ – 48°28’ Nord (350 km), 26°40’ – 30°06’ Est (150 km)

  Suprafaţa:
  total: 33843 km2
  uscat: 33371 km2
  ape: 472 km2 (râuri principale: Nistru, Prut, Răut; lacuri principale: Beleu, Bâc, Dracele)

  Populaţie:

  Republica Moldova are o populaţie de 3,5 mln şi este una din cele mai dens populate ţări din Europa.

  În Republica Moldova convieţuiesc reprezentanţi ai mai multor popoare şi grupuri etnice. Structura populaţiei pe naţionalităţi se prezintă astfel: băștinași, declarați moldoveni/români– 71,49 %, ucraineni – 11,23%, ruşi – 9,39%, alte etnii (găgăuzi, bulgari, romi, etc).

  O mare parte a populaţiei locuieşte în mediu rural, populaţia urbană reprezentînd 42,4% sau 1,5 milioane din total.

  Cele mai mari oraşe ale Moldovei sunt capitala sa Chişinău, municipiile Bălti, Comrat, Tiraspol, Tighina, localităţile Cahul, Hânceşti, Orhei, Soroca, Ungheni.

  Hotarele țării
  Lungimea totală a hotarului naţional constituie 1906 km (955 km terestră şi 951 km pe cursuri de apă), inclusiv 1222 km – cu Ucraina (din care 267 km pe cursuri de apă şi 955 km terestră), 684 km – cu România.

  Ieşire la mare: 200 m la extrema de Sud (portul Giurgiuleşti) prin delta râului Dunărea.

  Puncte extreme:
  • cel mai jos punct: Lunca Nistrului – 2 m
  • cel mai înalt punct: Dealul Bălăneşti +430 m
  • extrema de Nord: Naslavcea
  • extrema de Sud: Giurgiuleşti
  • extrema de Vest: Criva
  • extrema de Est: Palanca

  Valuta

  Moneda naţională – leul moldovenesc – a fost introdusă în circulaţie la 29 noiembrie 1993. Banca Naţională a Moldovei a fost înfiinţată în anul 1991.

  Aspecte economice

  Moldova beneficiază de o climă favorabilă şi pământuri arabile bune, însă nu dispune de zăcăminte minerale suficiente. Ca urmare, economia depinde în mare măsură de agricultură. Toate necesităţile de resurse energetice (petrol, cărbune, gaze naturale) Moldova le satisface prin importuri. Reformele promovate în ultimii ani au determinat atingerea unor rezultate pozitive ca: crearea unei economii bisectoriale, sectorul privat contribuind la etapa actuală cu mai mult de 60% la formarea Produsului Intern Brut.

  În Moldova prețurile sunt liberalizate, excepție făcând produsele social importante de primă necesitate, unde statul reglementează adaosurile comerciale.

  Mecanismul de funcționare a economiei de piață se realizează prin intermediul întreprinderilor, băncilor comerciale, burselor de valori, zonelor economice libere etc.

  Pe parcursul anului 2015 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum: restricţiile comerciale impuse de Federaţia Rusă și recesiunea din această țară, criza din Ucraina, problemele în sectorul bancar, seceta din vară etc. Ca rezultat, au scăzut volumele producției de mărfuiri și servicii, comerțului exterior etc. Moneda națională s-a depreciat esențial și în consecință – a crescut inflația și ratele dobînzilor la credite. S-au micșorat, în termeni reali, veniturile și cheltuielile populației, salariul mediul lunar și valoarea medie a pensiei lunare, iar rata șomajului a crescut.

 • Istoria companiei

  Compania aeriană Air Moldova a fost fondată prin decretul Preşedintelui Moldovei la 12 ianuarie 1993.

  Baza companiei o constituiau subdiviziunile de zbor bazate în aeroportul Chişinău, din acest motiv se poate spune că istoria companiei începe din 19 septembrie 1944, când în Chişinău au aterizat primele aeronave PO-2 şi a început activitatea primului detaşament aerian moldovenesc.

  În afară de cele 15 aeronave PO-2, care deserveau cursele locale şi gospodariile agricole, în primii ani de după război mai existau şi 2 aeronave LI-2, cu care se operau curse spre Moscova, oraşele Ucrainei şi staţiunile balneare de pe litoralul Mării Negre şi Caucaz.

  În Chişinău a fost dat în exploatare aeroportul nou, care avea capacitatea de a deservi aeronavele cu turbopropulsor. În 1965 întreprinderea a primit statutul de Direcţie a Aviaţiei Civile, iar parcul de aeronave a fost completat cu nave aeriene de tip An-10, An-12 şi An-24. Tot în acea perioadă au fost deschise curse în multe oraşe ale URSS, iar în centrele industriale mari se transportau fructe şi legume cultivate în Moldova.

  La începutul anilor ’70 cursele pe distanţă erau operate de aeronave reactive.

  În 1971 – TU-134 a devenit aeronava de bază a companiei. În total parcul companiei a fost completat cu 26 aeronave de acest tip. În Chişinău a fost amplasată baza experimentală al acestui tip de aeronavă. În 1972 parcul a fost completat cu aeronave regionale de tip Yak-42, iar în 1974 – cu aeronave cargo An-26. În acest fel continua să se extindă reţeaua curselor operate, creştea volumul vânzărilor.

  Dezvoltarea de mai departe a fost legată de exploatarea aeronavelor TU-154. La mijlocul anilor ’80 Administraţia a primit 10 aeronave de acest tip. La acel moment, echipajele moldoveneşti zburau în 73 orașe ale URSS, anual se transportă peste un million de pasageri. În 1990 a fost lansată prima cursă internaţională – Chişinău-Frankfurt.

  La începutul anilor '90 a avut loc reorganizarea ramurii aeriene a Moldovei. În rezultatul reorganizării au fost formate câteva întreprinderi una dintre care a fost Compania Aeriana Air Moldova, în care au fost incluse departamentele de zbor şi de deservire a curselor.

  Începutul anilor ’90 a fost o încercare grea pentru aviaţia civilă a Moldovei. Reorganizarea aviaţiei a avut loc în condiţiile situaţiei politice grele, scăderii nivelului de trai a populatiei, întreruperii relaţiilor economice existente. De asemenea au apărut mari dificultăţi legate de livrarea combustibilului. Scăderea considerabilă a cererii pentru serviciile aeriene a dus la micşorarea indicatorilor economici a transportului aerian echivalentă cu cea a anilor 1950. La acel moment practic numai două curse erau active – Moscova şi Tel-Aviv. În pofida tuturor greutăţilor compania a supravieţuit.

  La hotarele noului mileniu situaţia s-a schimbat spre bine. Au fost lansate câteva curse europene. În 2001 compania a primit în arendă aeronavele moderne de tip Embraer 120 şi Embraer 145. În 2003 compania şi-a schimbat imaginea – prin crearea unui nou logo şi schimbarea designului exterior al aeronavelor. Sloganul reprezentativ ”Born to fly” a fost lansat și promovat începînd cu același an 2003.

  Pe 10 mai, 2010, flota companiei a fost completată, în premieră, cu o aeronavă nouă Embraer 190 Jet, livrată direct de la uzina Embraer. Aeronava Embraer 190 Jet, a companiei Air Moldova, este configurată pentru 114 locuri. Livrarea aeronavei face parte din strategia de dezvoltare a companiei, iar introducerea aeronavei în flota companiei permite deschiderea de noi rute aeriene, precum şi asigurarea confortului şi siguranţei sporite a pasagerilor.

  În anul 2015, flota de aeronave s-a mărit prin achiziționarea în leasing operațional a unui Airbus 319.

 • Despre companie

  Compania aeriana Air Moldova este lider pe piaţa autohtonă a transporturilor aeriene şi este considerată transportator naţional.

  Astăzi Air Moldova este unul din cele mai recunoscute brand-uri moldoveneşti.

  În prezent companiei Air Moldova îi revin peste 50% din fluxul aerian de pasageri, înregistrat pe piaţa moldovenească.

  Air Moldova pune un accent deosebit pe modernizarea flotei. Un eveniment remarcabil pentru companie a fost completarea flotei cu aeronave moderne de tipul Airbus A320 (în septembrie 2003, în februarie 2004 şi în martie 2009), fapt ce a dus la creşterea considerabilă a volumului transportării, atât de pasageri cât şi de mărfuri.

  Pe 10 mai, 2010, flota companiei a fost completată, în premieră, cu o aeronavă nouă Embraer 190 Jet, livrată de la uzina Embraer, configurată pentru 114 de locuri. Livrarea aeronavei face parte din strategia de dezvoltare a companiei, iar introducerea aeronavei în flota companiei permite deschiderea de noi rute aeriene, precum şi asigurarea confortului şi siguranţei sporite a pasagerilor.

  De asemenea, în 2015 a fost achiziționată o aeronavă A 319, echipată cu 138 fotolii confortabile.

  Pe plan internaţional, Air Moldova s-a poziţionat ca o companie sigură şi stabilă.

  La 13 iulie 2004, Air Moldova a devenit membru activ al Asociației Internaționale de Transport Aerian, IATA. Condiţiile de aderare la IATA sunt supuse unor standarde, care prevăd exigenţe de rigoare, printre care: modernizareaflotei aeriene, asigurarea securităţii zborurilor, competenţa personalului şi dezvoltarea sistemului de calitate.

  În decembrie 2008 compania Air Moldova a fost inclusă în registrul Internațional Operational Safety Audit (IOSA). Obţinerea certificatului IOSA reprezintă semnul calităţii pentru o companie aeriană şi o recunoaştere a acesteia de către comunitatea aviatică mondială drept un transportator sigur, care corespunde tuturor cerinţelor internaţionale de siguranţă.

  Această performanţă a permis companiei să-şi extindă dinamic cooperarea cu importantele companiile aeriene din toată lumea, respectiv, să propună pasagerilor săi zboruri în majoritatea oraşelor lumii, în care operează zboruri companiile partenere ale acordurilor inter-line. Compania deţine acorduri de colaborare interline cu peste 80 de companii internaţionale, printre care sunt Lufthansa, Delta Airlines, Turkish Airlines, Aeroflot, Alitalia , El Al Israel Airlines,TAP Portugal etc.

  Air Moldova a întreprins acţiuni energice pentru extinderea reţelei de vânzări a biletelor, atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. În acest scop, Air Moldova este membru al sistemul de decontari BSP (Billing and Settlement Plan) din 20 ţări – Marea Britanie, Germania, Olanda, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Franţa, Austria, Belgia şi Luxemburg, Canada, Ucraina, Rusia şi Cipru. La fel, compania este membru al sistemului de decontări ARC (Airline Reporting Corporation). Toate acestea permit vânzarea biletelor de zbor pentru cursele Air Moldova pe teritoriul statelor sus-menționate, precum şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Puerto Rico, Insulelor Virgine şi Samoa de Est.

  Air Moldova ocupă poziţia de lider în domeniul comerţului electronic de bilete. Astfel, în mai 2006 compania a implementat biletul electronic, fiind una din primele din statele CSI, iar din iunie 2007 a fost implementată vânzarea biletelor online pe site-ul www.airmoldova.md. În 2015, 60% din toată vînzările de bilete au avut loc prin intermediul platformei de comerț on-line.

  Începînd cu 15 decembrie 2004, compania implementează programul de recompensare a pasagerilor ce zboară frecvent, numit – Air Moldova Club, iar din iulie 2011, împreună cu Victoriabank şi VISA, a lansat o noua campanie – SHOP&FLY.

  Pentru comoditatea pasagerilor, Air Moldova pune în aplicare transportările intermodale, care comasează călătoria aeriană şi cea terestră. În 2008 compania a lansat programul Air&Rail pe destinaţia Chişinău – Frankfurt, care la sfîrșitul anului 2015, în parteneriat cu Căile Ferate Federale din Austria, a fost extins pe destinaţia Chişinău – Viena.

  Strategia de dezvoltare a companiei Air Moldova presupune modernizarea flotei, extinderea gamei de servicii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, în scopul majorării fluxului de pasageri.

  O altă prioritate în activitatea companiei o constituie siguranţa zborurilor, în conformitate cu cerinţele europene din domeniu.

  În scopul majorării fluxului de pasageri, compania va continua să întreprindă acţiuni de atragere a unei categorii noi de pasageri, care anterior nu existau pe piaţa transporturilor aeriene din Moldova – şi anume cei de tranzit.

 • Aeroportul de bază

  Aeroportul de bază al companiei este Aeroportul Internaţional Chisinau, de unde Air Moldova Actualmente operează zboruri regulate spre 21 destinaţii: Frankfurt, Viena, Istanbul, Lisabona, Barcelona, Madrid, Londra/ Stansted, Atena, Larnaca, Roma/Fiumicino, Milano/Malpensa, Verona, Florența, Torino, Bologna, Paris/Beauvais, Moscova/Domodedovo, Sankt-Petersburg/Pulkovo2, Surgut, Kiev, Dublin. Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business.

  Aeroportul Chişinău îşi are locaţia strategică în centrul Republicii Moldova, la intersecţia căilor comerciale asiatice şi europene.

  În prezent, Aeroportul Internaţional Chişinău este considerat drept cel mai mare şi important aeroport din Republica Moldova. Terminalul, construit în anul 1970 a fost renovat în 2000. În anul 2014 a început procesul de modernizare și extindere a aerogării. Proces preconizat să dureze pînă la sfîrșit de 2016, ceea ce va duce la extinderea capacității de procesare pînă la 725 pasageri per oră.

  Aeroportul este dotat cu o pistă de aterizare/decolare (cu lungimea de 3590 m, lăţimea de 45 m, desemnată cu codul – 4 C), aceasta fiind operabilă 24 de ore.

  Aeroportul Internaţional Chişinău este membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (regiunea Europei), al Asociaţiei „Aeroport” a Aviaţiei Civile a ţărilor CSI, precum şi ALFA ACI (L’association des Aeroports de Langue Francaise Associes a l’Aeroports Council International).

  Datorită amplasării sale potrivite şi reţelelor excelente de transporturi, Aeroportul este un punct de start ideal pentru călătoriile turistice şi cele de afaceri.

  Cartea de vizită a Aeroportului Internaţional Chişinău:

  • Aeroportul Internaţional Chişinău (lATA: KIV, ICAO: LUKK) – cel mai mare şi important aeroport din Moldova
  • Prestează un complex de servicii - de deservire a aeronavelor, pasagerilor, în domeniul transportării cargo şi a poștei
  • Prima decolare – 1944
  • Locaţia – 13 km la sud de Chişinău
  • Suprafaţa – 480 ha
  • 122m deasupra nivelului mării, într-o zona uşor -industrializată/semi-rurală
  • Terminalul – construit în 1970 şi renovat în 2000
  • Capacitatea de procesare – 1.2 mln pasageri pe an
  • Orarul de activitate - 24/7
  • Pista de aterizare/decolare 08-26: lungimea de 3590 m şi lăţimea de 45 m
  • Rezistenţa pistei de aterizare/decolare - PCN 59/R/B/X/T
  • Sistem de rulare – sisteme de rulare A1, A2, B1, B2, C1, C2, D si E.
  • Categoria – 4C
  • Servicii de protecţie de urgenţă – 6
  • Parcări pentru aeronave – 33
 • Flota companiei

  Compania dispune de avioane moderne de tipul Airbus А321, Airbus А320, Airbus А319 si Embraer 190.

  În anul 2010 Compania de Stat “Air Moldova” a demarat un proces intensiv de modernizare a flotei, reuşind performanţa de a achiziţiona o nouă aeronavă de tip Embraer 190JET. Avionul a aterizat pe aeroportul de bază al companiei direct de la uzina producătoare.

  Deoarece compania Air Moldova acordă o atenţie deosebită securităţii zborurilor, toate avioanele sunt supuse unui control şi unei deserviri tehnice riguroase şi permanente.

  Avioanele Air Moldova sunt supuse deservirii tehnice în corespundere cu cerinţele moderne la Eads Sogerma Services (Franţa), Penauille Poly Service (Franţa).  A321


  Numărul de aeronave1
  Capacitate locuri220
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m34,1
  Lungimea,m44,51
  Înălţimea, m11,76
  Suprafaţa aripei, m2122,6
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m31,43
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,13
  Greutatea maximă de decolare, kg89000
  Distanţa de decolare, m2180
  Distanţa de aterizare, m2300
  Nivelul de zgomot la decolare, db98,3
  Viteza maxima de croazier, km/h840
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km5950

  A320


  Numărul de aeronave2
  Capacitate locuri180
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m34.09
  Lungimea,m37,57
  Înălţimea, m11,79
  Suprafaţa aripei, m2122,6
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m27,50
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,22
  Greutatea maximă de decolare, kg73500
  Distanţa de decolare, m1960 - 2250
  Distanţa de aterizare, m1490
  Nivelul de zgomot la decolare, db86,5 - 88
  Viteza maxima de croazier, km/h903
  Înălţimea zborului, m11890
  Distanţa de zbor, km4840 - 5675

  A319


  Numărul de aeronave1
  Capacitate locuri138
  Clasa “Bussines”nu
  Anvergura aripei, m34,10
  Lungimea,m33,84
  Înălţimea, m11,76
  Suprafaţa aripei, m2122,60
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m19,80
  Lăţimea cabinei pentru pasageri, m3,70
  Înălţimea cabinei pentru pasageri,m2,13
  Greutatea maximă de decolare, kg75000
  Distanţa de decolare, m1520
  Distanţa de aterizare, m1450
  Nivelul de zgomot la decolare, db86,5 - 88
  Viteza maxima de croazier, km/h890
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km6800

  Embraer 190

  Numarul de aeronave2
  Capacitate locuri114
  Clasa “Bussines”da
  Anvergura aripei, m28.70
  Lungimea, m36.20
  Înălţimea, m10.60
  Suprafaţa aripei, m292,53
  Lungimea cabinei pentru pasageri, m25.91
  Latimea cabinei pentru pasageri, m2.74
  Înălţimea cabinei pentru pasageri, m2.00
  Greutatea maximă de decolare, kg50300
  Distanţa de decolare, m1890
  Distanţa de aterizare, m1260
  Nivelul de zgomot la decolare, db92,5
  Viteza maximă de croazier, km/h890
  Înălţimea zborului, m12000
  Distanţa de zbor, km4200
 • Harta zborurilor

  In prezent, compania aeriană Air Moldova operează zboruri spre 25 de destinaţii precum: Atena, Antalya, Barcelona, Bologna,Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Istanbul, Heraklion,Larnaca, Lisabona, Londra, Madrid,Milano, Moscova, Paris, Roma, Venetia, Verona, Viena, Sankt-Petersburg, Torino şi Florenţa la care se adaugă cursele sezoniere – Tivat si Corfu. Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business.

 • Parteneri

  Compania Air Moldova îşi dezvoltă activ relaţiile de parteneriat pe plan internaţional cu alte companii din domeniu, ceea ce îi permite să ofere clienţilor săi servicii din ce în ce mai bune şi să acopere o reţea geografică de curse tot mai extinsă. Clienţii noştri pot procura bilete ce includ transportul comun spre orice destinaţii ale companiilor partenere.

  Datorită acestui parteneriat internaţional, pasagerii pot apela la agenţiile de vânzări ale companiei Air Moldova sau la oricare agenţie autorizată, pentru a procura un bilet la cursele regulate ale Air Moldova spre Frankfurt, Istanbul, Viena, Moscova sau spre alt oraş, iar de acolo – la cursele regulate ale transportatorului partener – pâna în New-York, Chicago, Hong Kong sau oricare altă destinaţie solicitată, beneficiind în acelaşi timp de conexiuni avantajoase şi preţuri accesibile. Pasagerul este scutit de necesitatea de a contacta transportatorii străini.

  Acorduri bilaterale (Interline agreement)

  Acordurile bilaterale permit unei companii să primească pentru transport la cursele sale pasagerii ce deţin biletele companiilor aeriene partenere. Cu biletul achiziţionat în agenţiile de vânzări ale Air Moldova, pasagerul poate călători cu toate cursele partenerilor noştri şi vice-versa. În plus, atunci când pasagerul se află peste hotare, el poate cumpăra bilete la cursele Air Moldova, apelînd la orice casă a transportatorului aerian partener.

  În prezent, Air Moldova are acorduri bilaterale cu 80 de companii aeriene în toată lumea.

  Acorduri speciale prorate (tip SPA)

  Acordurile speciale prorate (acorduri tip SPA) oferă pasagerilor oportunitatea unică de a călători prin intermediul curselor de conexiune ale Air Moldova şi ale partenerilor săi spre circa 300 de oraşe ale lumii, la cele mai atractive tarife.

  Acum, Air Moldova oferă acest serviciu în parteneriat cu 23 de companii partenere, spre sute de destinaţii.

  Acorduri de exploatare comuna a curselor (colaborare tip code-share)

  Acordurile de exploatare comună a curselor ne permit să oferim pasagerilor noştri noi rute, dar şi un orar convenabil pentru cele existente deja. Esenţa acestor acorduri este de a rezerva un set de locuri pentru pasagerii noştri pentru cursele altor transportatori aerieni, dar la preţurile stabilite de Air Moldova. În orar, aceste curse figurează cu numerele şi codurile ambelor companii transportatoare.

 • Structura vânzărilor

  Compania Air Moldova dispune de o reţea largă de agenţi de vânzare a biletelor, atât pe teritoriul Moldovei cât şi peste hotare. Pe teritoriul Moldovei, biletele la cursele Air Moldova sunt vândute prin intermediul caselor de vânzări proprii, prin intermediul agenţilor de vânzări IATA, a agenţilor cu care au fost semnate contracte directe de colaborare, precum şi prin intermediul paginii web a companiei www.airmoldova.md.

  Pe parcursul ultimilor ani, datorită implementării standardelor înalte de calitate şi a tehnologiilor informaţionale, Air Moldova şi-a extins esenţial reţeaua de vânzări în toată lumea.

  Air Moldova a întreprins acţiuni energice pentru extinderea reţelei de vânzări a biletelor, atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. În acest scop, Air Moldova este membru al sistemul de decontari BSP (Billing and Settlement Plan) din 20 ţări - Marea Britanie, Germania, Olanda, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, România, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Franţa, Austria, Belgia şi Luxemburg, Canada, Ucraina, Rusia şi Cipru. La fel, compania este membru al sistemului de decontari ARC (Airline Reporting Corporation).

  Toate acestea permit vânzarea biletelor de zbor pentru cursele Air Moldova pe teritoriul statelor sus-menționate, precum şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Puerto Rico, Insulelor Virgine şi Samoa de Est.

  În Rusia şi CSI Air Moldova oferă serviciile sale prin TCH (Transport Clearing House).

  Vînzări Nr. Pasageri
  Proprii Air Moldova 385987
  Agenții IATA/non-IATA 719741

  Tipul vînzărilor Nr. Pasageri
  Vânzări online 268081
  Oficiile de vînzări Air Moldova 119368
  Reprezentanții Air Moldova 56679

    Nr. Pasageri
  BSP DE 14993
  BSP GR 9795
  BSP IT 61649
  BSP RO 11324
  BSP RU 199202
  BSP TR 22521
  BSP UA 15529
  TCH 76255
  Agențiile din străinătate 59576
  ALTELE 33263
 • Serviciile prestate

  Transportarea pasagerilor

  Air Moldova operează zboruri directe spre 19 destinaţii, oferind pasagerilor două clase de deservire.

  La bordul navelor aeriene ale companiei Air Moldova pasagerii pot fi deserviţi în clasa Business şi Econom.

  Indiferent de clasa pentru care optează, în timpul zborului pasagerii Air Moldova vor beneficia de deservire la cel mai înalt nivel.

  Pasagerii care zboara în clasa Econom, beneficiază de hrană, vinuri şi băuturi nealcoolice. Meniul variază în funcţie de timpul de decolare şi durata zborului.

  Pentru pasagerii care procură bilete în clasa Business sunt rezervate fotolii în sector separat, iar fotoliile centrale sunt lăsate libere, fapt ce oferă spaţiu suplimentar, pe care pasagerul îl poate utiliza la propria discreţie.

  Charter

  Cursele charter sunt zboruri închiriate de un anumit operator de turism sau de o anumită companie în diverse scopuri.

  Exista curse charter ad-hoc, folosite pentru evenimente speciale, şi curse charter de sezon sau pe toata durata anului pentru transportul turistilor spre destinaţiile de vacanţă.

  Pentru curse charter pot fi închiriate aeronave de tipul Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319 sau Embraer 190.

  În timpul zborurilor charter pasagerii beneficiază de standarde de deservire similare zborurilor regulate, fiind aplicate regulile de comportament la bordul aeronavei, stabilite de către companie.

  Pentru cursele charter nu se comercializează bilete individuale, ci se închiriază întreaga aeronavă.

  Transport cargo şi poştă

  Transportările cargo este una din direcţiile principale de activitate a companiei Air Moldova.

  Datorită colaborării cu multiple companii aeriene, printre care American Airlines, Delta Airlines, Singapore Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo AG Airlines s.a. - Air Moldova are posibilitatea transportării cargo practic în orice oraş al lumii.

  Aeronavele companiei, Airbus A320, concomitent cu transportarea pasagerilor, au capacitatea de a incarca până la 7t de marfă, în dependenţă de tipul aeronavei.

  Personalul companiei, calificat în domeniul transportărilor cargo, asigură transportarea încărcăturilor în conformitate cu standardele şi regulile internaţionale.

  Despre calitatea serviciilor oferite ne vorbeşte faptul, că aşa companii internaţionale specializate in livrarea rapidă a încărcăturilor/poştei ca: DHL, FEDEX, TNT, UPS pe larg utilizează serviciile Air Moldova.

  Conexiuni cu toată lumea

  Graţie dezvoltării dinamice a parteneriatului cu companiile aeriene internaţionale, prin semnarea acordurilor de colaborare, Air Moldova poate oferi pasagerilor săi conexiuni comode cu majoritatea aeroporturilor din lume.

  Pasagerii au posibilitatea să procure un bilet unic în orice direcţie, care va include transportarea comună a mai multor operatori aerienei, parteneri ai Air Moldova.

 • Oferte speciale

  Air Moldova acordă o atenţie deosebită solicitărilor şi necesităţilor pasagerilor săi, asigurînd standarde înalte de deservire.

  Din intenţia de a oferi clienţilor săi mai multă libertate şi mobilitate, compania lansează noi produse şi servicii.

  Programul Air&Rail

  Compania Air Moldova, în parteneriat cu Căile ferate federale ale Germaniei, Deutsche Bahn, a implementat programul de transportări intermodale Air&Rail.

  Indiferent de scopul călătoriei în Germania – în interese de business, deplasare de serviciu sau în scopuri turistice, cu programul Air&Rail pasagerii au posibilitatea să ajungă rapid şi confortabil în orice oraş.

  În cadrul programului Air&Rail, compania Air Moldova oferă clienţilor săi, care achiţiţionează bilete de zbor cu destinaţia Frankfurt, posibilitatea de a beneficia de o călătorie gratuită pe teritoriul Germaniei cu transportul feroviar, în baza biletului de zbor.

  Costul călătoriei cu transportul feroviar în oricare din cele cca 6000 puncte de destinaţie din Germania va fi inclus în cel al biletelor de zbor al Air Moldova pe ruta Chişinău-Frankfurt, Frankfurt-Chişinău, procurate în cadrul programului Air&Rail. Pentru transportarea feroviară trebuie să fie perfectat un cupon separat pentru fiecare direcţie.

  Pentru direcţia Chişinău – Frankfurt (Germania), cuponul pentru transportarea feroviară poate fi folosit în ziua de sosire şi în ziua următoare.

  Pentru direcţia Frankfurt – Chişinău (Moldova), cuponul poate fi folosit în ziua de plecare din Frankfurt şi ziua anterioară a zilei de zbor.

  AIR & RAIL Austria

  La sfîrșitul anul 2015, Air Moldova în parteneriat cu Căile Ferate Federale din Austria (ÖBB) a lansat un nou serviciu – Air & Rail Austria. Acest produs oferă tuturor pasagerilor care călătoresc cu avionul pe ruta Chișinău – Viena – Chișinău, posibilitatea de a continua călătoria cu trenul spre oricare dintre următoarele stații feroviare în Austria: Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Graz, Klagenfurt sau St. Polten.

  Biletul de tren este valabil timp de 48 ore, pentru o singură călătorie. Pentru direcția Chișinău – Viena biletul de tren poate fi utilizat în ziua sosirii și în următoarea zi. Pentru direcția Viena – Chișinău, biletul de tren poate fi utilizat în ziua plecării din Viena și cu o zi înainte de zbor.

  Biletele de călătorie în baza programului Air&Rail pot fi procurate atât în agenţiile autorizate, cât şi online pe pagina web a companiei “Air Moldova” www.airmoldova.md.

  Tarife speciale de tranzit

  Compania Air Moldova propune bilete de avion din: Moscova/Sankt-Petersburg în Italia, Grecia, Turcia, Cipru, Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Spania la cele mai atractive preţuri.

  Aceasta a devenit posibil graţie implementării tarifelor de tranzit la cursele Air Moldova pe destinaţiile Moscova – Atena, Moscova – Larnaca, Moscova – Istanbul, Moscova – Roma, Moscova – Milano, Moscova –Verona, Moscova – Bologna, Moscova – Veneţia, Moscova – Lisabona, Moscova – Madrid, Moscova – Londra.

  Similar, tarifele de tranzit se implementează și pe destinația Sankt-Petersburg.

  În plus, pasagerii pot aprecia comoditatea Aeroportului Internaţional Chişinău ca punct de tranzit: timpul minim de conexiune de la o cursă la alta este de 35 min.

  Pentru pasagerii curselor de tranzit, pe destinaţiile care necesită o perioadă mai mare de aşteptare a conexiunii, compania oferă cazare în hotel sau un tur vinicol în subsolurile întreprinderilor vinicole naționale.

  Rezervaţi online, achitaţi în numerar

  În cadrul programului „Rezervaţi online, achitaţi în numerar” Air Moldova oferă posibilitatea rezervării biletului online pe pagina web a companiei şi în cazul în care pasagerul nu dispune de card bancar, poate achita în numerar în oficiile poştale, filialele băncilor comerciale cu care colaborează Moldindconbank, Victoriabank, Mobiasbancă, Moldova Agroindbank dar și prin intermediul terminalelor QIWI

  Pentru aceasta, pasagerul trebuie să urmeze paşii de rezervare online a biletului de zbor pe adresa www.airmoldova.md şi să selecteze opţiunea de achitare prin intermediul facturii.

  Factura de plată va fi expediată pe adresa de e-mail indicată la momentul înregistrării.

  După achitarea facturii solicitantul va primi un alt mesaj care conţine informaţia amplă despre biletul procurat cu indicarea numărului zborului, orei plecării, numărului biletului electronic, preţului şi tipului achitării.

  Salon Business gratuit pentru pasagerii business class

  Compania aeriană Air Moldova continuă să implementeze noi standarde de deservire a pasagerilor, oferind un nou serviciu pasagerilor din categoria business – accesul gratuit la salon business din toate aeroporturile din care compania operează zboruri.

  Graţie semnării unui şir de acorduri de colaborare cu autorităţile aeroporturare sau companiile aeriene internaţionale, pasagerii Air Moldova, care zboară spre Chişinău în clasa business, beneficiază gratuit de serviciile saloanelor Business din toate aeroporturile de destinaţie a companiei.

  În Saloanele Business pasagerii pot aştepta îmbarcarea la cursa cu confort maxim, beneficiind de legatură telefonică, fax, internet etc.

  Pentru a beneficia de serviciile salonului business, în dependenţă de aeroportul de plecare, pasagerul trebuie să prezinte tichetul de îmbarcare la cursa Air Moldova sau i se acordă un voucher pentru acces în salon business.

  Acordarea Creditelor de la Moldova Agroindbank

  Creditul oferit de Moldova Agroindbank, de până la 80% din costul biletului sau serviciul adiţional în valoare de la 5 000 până la 50 000 lei poate fi acordat în doar 24 de ore. Astfel, clienţii Air Moldova pleacă în călătorie cînd au nevoie, dar achită mai târziu.

 • Air Moldova Club

  Air Moldova Club – programul de premiere a loialităţii pasagerilor

  Programul Air Moldova Club este modalitatea companiei de a mulţumi pasagerii pentru loialitatea faţă de Air Moldova.

  Programul Air Moldova Club a fost special elaborat pentru recompensarea celor mai fideli pasageri cu ajutorul unor beneficii şi premii.

  Programul Air Moldova Club se bazează pe acumularea milelor din viitoarele zboruri efectuate cu rutele Air Moldova (numite Credit Mile).

  Programul Air Moldova Club a fost elaborat în aşa mod încît să avem posibilitatea premierii tuturor pasagerilor companiei Air Moldova, atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice.

  Participarea în program

  Înscrierea în programul Air Moldova Club este gratuită. Membru al programului poate deveni orice persoana fizică care a împlinit 12 ani şi orice persoană juridică.

  Orice pasager,care doreste sa devina Membru al programului AIR MOLDOVA CLUB trebuie sa completeze formularul de inscriere care poate fi gasit pe site-ul oficial www.airmoldova.md sau sa expedieze la adresa de email ffp@airmoldova.md copia dupa pasaportul strain si un numar de contact.

  După înregistrarea în program, compania Air Moldova oferă Membrului un cadou de bun venit – 300 Credit Mile.

  După ce Centrul de Deservire al programului Air Moldova Club va prelucra formularul de înscriere în program, participantul va primi numărul individual de card şi pe numele lui va fi deschis un cont personal. La adresa electronică, indicată în formularul de înscriere va fi transmis PIN-ul şi numărul cardului, care trebuie menţionat fiecare dată când participantul procură un bilet. După ce participantul acumulează 4000 de mile pe сontul său personal, lui i se emite cardul din plastic şi i se va transmite împreună cu pachetul de documente Air Moldova Club în care vor fi incluse Termenii şi Condiţiile programului.

  După acumularea a 4000 credit mile şi după primirea cardului din plastic, pasagerului i se oferă posibilitatea de a include în contul său toate zborurile efectuate cu Air Moldova în 12 luni pînă la înscrierea în program. Pentru aceasta, trebuie să comunice toată informaţia despre aceste zboruri, prin email: ffp@airmoldova.md sau prin telefon: +373 22 57 65 30.

  Acumularea Credit Milelor

  După înscrierea în program, pasagerul va colecta Credit Mile de fiecare dată cînd se va înregistra la rutele Air Moldova.

  Pentru obţinerea automată a Credit Milelor în cont, Membrul trebuie să menţioneze numărul contului său de fiecare dată cînd rezervează biletul de călătorie, şi să prezinte cardul de Membru cînd se înregistrează la rutele Air Moldova (check-in).

  Numărul Credit Milelor acumulate va depinde de distanţa efectiv parcursă şi clasa de deservire.

  Membrii activi pot solicita soldul contului personal printr-un mesaj la ffp@airmoldova.md.

  Pentru a primi orice informaţie suplimentară apelaţi la tel. + 373 22 576530 Centrul de Deservire Air Moldova Club.

  Numărul total de Credit Milele determină momentul atingerii următorului nivel al programului Air Moldova Club: Prestige sau Exclusive.

  Dacă în timp de 12 luni calendaristice în contul Membrului Air Moldova Club nu s-au produs schimbări, contul va fi automat înlăturat din sistem, iar Credit Milele acumulate vor fi anulate.

  Excepţie

  Credit Milele nu sunt acordate pentru:

  • Rutele charter
  • Tarifele de grup
  • Tarifele speciale promoţionale sau cu reduceri (ID, IP, AD, GE, UD, DG, etc.) pentru bilete gratuite, sau pentru servicii premiale, pe care Membrul le primeşte în programul de bonusuri (FFP).

  Premii Air Moldova Club

  În calitate de premii, programul Air Moldova Club oferă bilete premiu şi posibilitatea promovării din clasa Economy în clasa Business (călătoria în clasa Business după preţul Economy).

  Premiile Air Moldova Club sînt valabile atît pentru Membrii persoane fizice, cît şi pentru Membrii Corporativi.

  Biletul premiu Air Moldova Club este definit ca:

  • Un bilet într-o direcţie
  • Un bilet tur-retur obişnuit
  • Un bilet în care punctul de sosire şi punctul de plecare se află in diferite aeroporturi (de exemplu: Chişinău-Paris / Viena-Chişinău), valabil numai pentru rutele operate de compania Air Moldova.

  Când Membrul a acumulat numărul de Credit Mile suficient pentru a obţine un premiu, el trebuie să îndeplinească formularul corespunzător al cererii, menţionînd numele beneficiarului.

  Contul membrului este debitat cu numărul de Credit Mile corespunzător premiului solicitat. Formularul îndeplinit al cererii pentru primirea premiului trebuie să fie transmis Centrului de Deservire al programului, sau la oricare altă agenţie Air Moldova, care la rîndul lor vor transmite aceste formulare Centrului de Deservire al Air Moldova Club.

  Credit Milele acumulate sunt valabile timp de 24 luni calendaristice, în ceea ce priveşte primirea biletelor cu reducere la tarif 100% şi promovării din clasa Economy în clasa Business (upgrade).

  Membrul Air Moldova Club (sau beneficiarul biletului-premiu) va fi responsabil pentru achitarea taxelor de aeroport, taxelor de securitate şi asigurare, şi/sau alte taxe ce nu sunt incluse în bilet.

 • Statistici de bază


  FACTORI CHEIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Venit în pasageri-kilometri
  mii pas-km
  549 938 532 275 585 786 650 069 661 773 696 043 1 162 813 1 506 407
  Disponibile locuri kilometri
  mii loc-km
  987 870 931 291 927 845 896 941 889 162 933 282 1 453 946 1 895 734
  Factorul de încărcare pasageri 56% 57% 62% 70% 71% 76% 80% 79%
  Cargo tone-kilometri
  mii tonă-km
  58 277 56 332 61 967 59 993 61 132 62 126 112 335 131 076
 • Foto/Video
 • Contacte

  Oficiul central

  Adresa juridică a companiei: IS CA “Air Moldova”, bd. Dacia 80/2, Aeroport, MD 2026, Chişinău, Moldova

  Anticamera:
  tel: +373 22 52 55 02
  fax: +373 22 52 60 09
  e-mail: info@airmoldova.md

  Vânzări bilete:

  Negruzzi 10
  telefon: + 373 22 830 830
  e-mail: agency@airmoldova.md, helpdesk@airmoldova.md
  adresa: bd. Negruzzi 10, MD-2001, Chişinău, Moldova
  (luni - sâmbătă - 8:00 - 20:00
  duminică - 8:30 - 18:00)

  Aeroport
  telefon: + 373 22 830 830
  e-mail: cassa1@airmoldova.md
  adresa: Aeroportul Internaţional "Chişinău", MD-2026, Chişinău, Moldova
  (zilnic 3:30 - 20:30)

  Propuneri şi reclamaţii:

  tel: +373 22 81 16 46
  e-mail: wecare@airmoldova.md

  Bagaj deteriorat/pierdut:

  tel: +373 22 52 51 02
  e-mail: lostbaggage@airmoldova.md

  Centrul De Deservire Air Moldova Club:

  adresa: Bd. Negruzzi 10,
  MD-2001, Chişinău, Moldova
  tel.: + 373 22 57 65 30
  mobil: + 373 68 20 45 05
  e-mail: ffp@airmoldova.md

  Departamentul Deservirii la Sol

  tel./fax: +373 22 52 51 62
  e-mail: ogd@airmoldova.md

  Departamentul Marketing

  tel.: +373 22 52 63 37
  e-mail: marketing@airmoldova.md